Hãy trở thành một phần của thị trường trao đổi tiền điện tử quốc tế Buytex và phát triển kinh doanh của bạn với chúng tôi!

Trở thành đối tác

Trao đổi tiền điện tử

là một trong những nền tảng sáng tạo nhất để trao đổi và lưu trữ tài sản tiền điện tử

có đăng ký chính thức và giấy phép tiền điện tử quốc tế

được tạo trên cơ sở công nghệ IT và BLOCKCHAIN tiên tiến nhất

sử dụng các phương pháp phát triển và nhân rộng độc đáo

có mã thông báo riêng – BUX

có đăng ký chính thức và giấy phép tiền điện tử quốc tế

được tạo trên cơ sở công nghệ IT và BLOCKCHAIN tiên tiến nhất

sử dụng các phương pháp phát triển và nhân rộng độc đáo

có mã thông báo riêng – BUX

Lợi thế của chúng tôi

Tốc độ giao dịch tối đa và thực hiện các đơn đặt hàng

Chúng tôi sử dụng các phương pháp tiên tiến nhất để bảo vệ dữ liệu và thông tin người dủng

Công cụ giao dịch độc đáo

Chúng tôi liên tục Cập nhật và Nhân rộng

Hoa hồng tối thiểu và có chương trình liên kết

Nền tảng hoạt động và hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Tốc độ giao dịch tối đa và thực hiện các đơn đặt hàng

Chúng tôi sử dụng các phương pháp tiên tiến nhất để bảo vệ dữ liệu và thông tin người dủng

Công cụ giao dịch độc đáo

Chúng tôi liên tục Cập nhật và Nhân rộng

Hoa hồng tối thiểu và có chương trình liên kết

Nền tảng hoạt động và hỗ trợ kỹ thuật 24/7

BUYTEX NETWORK – nền tảng trao đổi liên kết độc đáo Buytex để phân phối mã thông báo BUX

Chương trình liên kết độc đáo được sử dụng để quảng bá trao đổi Buytex và mã thông báo BUX

Phương pháp này hiệu quả hơn nhiều so với bất kỳ BOUNTY và ICO chương trình nào

Nền tảng Buytex Network mang đến cơ hội kiếm được cho tất cả mọi người.

Buytex Network là:

  • Marketing độc đáo
  • Tiền thưởng mã thông báo hào phóng
  • Có phần thưởng cho việc phổ biến thị trường trao đổi
  • Cải thiện công tác đào tạo kiến thức tài chính và kinh doanh

Mục tiêu và Nhiệm vụ

Mục tiêu trong 3 năm tới là trở thành một nền tảng tiền điện tử hàng đầu và lọt vào top 5 thế giới về khối lượng giao dịch

Buytex – một xu hướng mới trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Lộ trình của chúng tôi trong tương lai gần đây như sau:

Mục tiêu 1

Quảng bá và phổ biến BUYTEX và mã thông báo BUX

Mục tiêu 2

Xây dựng một cộng đồng quốc tế để cùng phát triển và kinh doanh

Mục tiêu 3

Cải thiện công tác đào tạo kiến thức tài chính và kinh doanh

BUYTEX (BUX) – là mã thông báo của thị trường BUYTEX

Bên trái – Mỗi chủ sở hữu mã thông báo BUX nhận cổ tức từ lợi nhuận của thị trường trao đổi

  • Bên trái – Mỗi chủ sở hữu mã thông báo BUX nhận cổ tức từ lợi nhuận của thị trường trao đổi

  • Người dùng sẽ được giảm giá đáng kể khi sử dụng BUX để trả phí trao đổi

  • Đốt mã thông báo BUX – Mỗi quý Buytex đốt BUX với số tiền bằng 15% doanh thu

Bên phải : Phát hành mã thông báo đến 1.000.000.000 BUX. Chúng tôi sẽ đốt cho đến khi còn lại 500.000.000 BUX

Tương lai là ngày hôm nay!

The future is today!

Hãy thành một phần của thành công to lớn của Buytex với chúng tôi!

Trở thành đối tác