Khởi động chương trình BUYTEX Summer Promotion!

Vào tháng 10, diễn đàn BUYTEX quốc tế đầu tiên sẽ được tổ chức tại Bangkok, nơi bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ toàn bộ đội ngũ quản lý, nhận được thông tin có giá trị, quà tặng độc quyền và là người đầu tiên biết về kế hoạch tương lai của công ty!