blog

Khởi động chương trình BUYTEX Summer Promotion!

Vào tháng 10, diễn đàn BUYTEX quốc tế đầu tiên sẽ được tổ chức tại Bangkok, nơi bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ toàn bộ đội ngũ quản lý, nhận được thông tin có giá trị, quà tặng độc quyền và là người đầu tiên biết về kế hoạch tương lai của công ty!

blog

Tích hợp hệ thống thanh toán EPayCore

Kính gửi các đối tác, theo các yêu cầu kết nối các hệ thống thanh toán khác nhau, và như đã hứa, chúng tôi sẽ giới thiệu một hệ thống thanh toán mới: ePayCore

blog

Sự bắt đầu của sàn giao dịch BUYTEX đang tiến gần hơn!

Và tin tức mà mọi người đang chờ đợi đây! Tại hội thảo trực tuyến tiếp theo giám đốc truyền thông của BUYTEX Anshel Gere sẽ thông báo ngày ra mắt chính xác của sàn giao dịch BUYTEX!