Kính gửi các đối tác, theo các yêu cầu kết nối các hệ thống thanh toán khác nhau, và như đã hứa, chúng tôi sẽ giới thiệu một hệ thống thanh toán mới: ePayCore blog

Đây là một nền tảng đang phát triển, tích hợp nhiều tùy chọn để bổ sung tiền thông qua các hệ thống thanh toán điện tử phổ biến nhất, gửi / rút tiền qua thẻ ngân hàng, cũng như thanh toán Swift.

Chúng tôi đã tích hợp ePayCore để truy cập vào tài khoản cá nhân, tuỳ chọn gửi / rút sẽ có sẵn từ thứ Năm ngày 25 tháng Sáu.

Trang web chính thức để đăng ký trong hệ thống thanh toán: epaycore.com