Vào tháng 10, diễn đàn BUYTEX quốc tế đầu tiên sẽ được tổ chức tại Bangkok, nơi bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ toàn bộ đội ngũ quản lý, nhận được thông tin có giá trị, quà tặng độc quyền và là người đầu tiên biết về kế hoạch tương lai của công ty! blog

Diễn đàn sẽ kéo dài 3 ngày và sẽ được tổ chức tại một trong những khách sạn tuyệt nhất ở Bangkok!

Ngày giờ chính xác và nhiều thông tin khác sẽ được công bố vào tháng tám.

Điều kiện tham gia sự kiện và nhận vé - đạt được các thứ hạng sau trong những tháng hè:

  • 🔸 Hạng Manager: 1 vé tham gia sự kiện trong 2 ngày;
  • Hạng International Manager: 2 vé tham gia sự kiện trong 2 ngày;
  • 🔸 Hạng Director: 2 vé tham gia sự kiện trong 2 ngày, kèm theo lời mời tham dự thêm 1 ngày nữa trên du thuyền với Giám đốc và đội ngũ quản lý!

Mỗi vé bao gồm quyền tham gia sự kiện, được công ty thanh toán chi phí tiền ăn và ở tại khách sạn!

Diễn đàn này có thể cho 500 người! Mọi người đã đạt được thứ hạng yêu cầu sẽ tự động nhận được một vé tham gia sự kiện!

Mùa hè nóng bỏng với BUYTEX đã bắt đầu, chúng tôi chúc mọi người đạt được kết quả tốt nhất và hẹn gặp lại bạn tại diễn đàn!